BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MT

Hãy là nhà Đầu tư thông minh với Dịch Vụ mua số từ tổng đài, Mỗi ngày là một cơ hội Trúng cực lớn và lãi cực nhiều mà chúng tôi dành cho bạn và Đặc Biệt không phải ai cũng may mắn nhận được.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-09-20
24-09-20Bình Định: 21,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 41
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
286
23-09-20Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng231
22-09-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
152
21-09-20TT Huế: 30,
Phú Yên: 47
Trượt279
20-09-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
56
19-09-20Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 18
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
192
18-09-20Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
206
17-09-20Bình Định: 40,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
202
16-09-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 56
Trúng Khánh Hòa140
15-09-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
278
14-09-20TT Huế: 82,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
188
13-09-20Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 37
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
12-09-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 26
Trượt252
11-09-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
111
10-09-20Bình Định: 69,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
114
09-09-20Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 27
Trượt146
08-09-20Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250
07-09-20TT Huế: 27,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
182
06-09-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 85
Trúng Khánh Hòa247
05-09-20Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 47
Trượt158
04-09-20Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
43
03-09-20Bình Định: 90,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 59
Trúng Bình Định289
02-09-20Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
207
01-09-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 33
Trượt189
31-08-20TT Huế: 83,
Phú Yên: 20
Trúng Phú Yên237
30-08-20Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
29-08-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
202
28-08-20Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
137
27-08-20Bình Định: 31,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
143
26-08-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 38
Trượt198
25-08-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 10
Trúng Đắc Lắc180
24-08-20TT Huế: 10,
Phú Yên: 14
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
350
23-08-20Khánh Hòa: 89,
Kon Tum: 98
Trúng Khánh Hòa212
22-08-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 52
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
272
21-08-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 43
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
117
20-08-20Bình Định: 63,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 53
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
301
19-08-20Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng192
18-08-20Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
101
17-08-20TT Huế: 37,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
85
16-08-20Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 37
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
95
15-08-20Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 81
Trượt255
14-08-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
313
13-08-20Bình Định: 08,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
99
12-08-20Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 09
Trúng Khánh Hòa212
11-08-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
328
10-08-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
187
09-08-20Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 54
Trượt189
08-08-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng140
07-08-20Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 98
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
218
06-08-20Bình Định: 83,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 12
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
243
05-08-20Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 80
Trúng Khánh Hòa167
04-08-20Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
140
03-08-20TT Huế: 93,
Phú Yên: 59
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
54
02-08-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
159
01-08-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
196
31-07-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai165
30-07-20Bình Định: 25,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
189
29-07-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng232
28-07-20Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 98
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
197
27-07-20TT Huế: 56,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
78
26-07-20Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 00
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
372
25-07-20Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
193
24-07-20Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
145
23-07-20Bình Định: 20,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
275
22-07-20Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng228
21-07-20Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
220
20-07-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
53
19-07-20Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
318
18-07-20Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
97
17-07-20Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
174
16-07-20Bình Định: 17,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 75
Trượt182
15-07-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
34
14-07-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc87
13-07-20TT Huế: 86,
Phú Yên: 48
Trượt252
12-07-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
11-07-20Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
319
10-07-20Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai186
09-07-20Bình Định: 69,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
282
08-07-20Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 28
Trượt383
07-07-20Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 73
Trúng Quảng Nam193
06-07-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế272
05-07-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 31
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
100
04-07-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 91
Trúng Đắc Nông165
03-07-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 55
Trúng Gia Lai212
02-07-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 89
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
118
01-07-20Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 13
Trượt142
30-06-20Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
113