GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Chúng tôi cung cấp dịch vụ có tính phí đồng nghĩa với tỷ lệ trúng cao nhất, Ngoài ra chúng tôi cũng hạn chế tối đa rủi ro cho bạn trong quá trình chốt số. Khẳng định giúp bạn Phát tài hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 600,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Giải Tám Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-03-21
07-03-21Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
218
06-03-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 96
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
05-03-21Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
04-03-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 09
Trượt202
03-03-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
182
02-03-21Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 53
Trượt203
01-03-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế213
28-02-21Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
202
27-02-21Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 22
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
179
26-02-21Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 00
Trúng Gia Lai231
25-02-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 23
Trượt260
24-02-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
263
23-02-21Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 08
Trúng Đắc Lắc248
22-02-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 01
Trúng TT Huế247
21-02-21Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 45
Trượt146
20-02-21Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 29
Trúng Quảng Ngãi123
19-02-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
210
18-02-21Bình Định: 94,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
174
17-02-21Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 81
Trượt226
16-02-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 08
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
276
15-02-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
154
11-02-21Bình Định: 60,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
191
10-02-21Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 75
Trúng Khánh Hòa256
09-02-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 85
Trượt174
08-02-21TT Huế: 33,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế148
07-02-21Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
06-02-21Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
234
05-02-21Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 00
Trúng Ninh Thuận258
04-02-21Bình Định: 79,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 83
Trượt274
03-02-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 78
Trúng Khánh Hòa149
02-02-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
143
01-02-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế170
31-01-21Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 09
Trượt203
30-01-21Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 10
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
157
29-01-21Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
138
28-01-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
137
27-01-21Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 87
Trượt202
26-01-21Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
184
25-01-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 42
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
105
24-01-21Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 75
Trúng Khánh Hòa247
23-01-21Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 46
Trượt210
22-01-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
202
21-01-21Bình Định: 13,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
232
20-01-21Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 19
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
132
19-01-21Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 97
Trượt215
18-01-21TT Huế: 06,
Phú Yên: 88
Trúng Phú Yên233
17-01-21Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
154
16-01-21Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
245
15-01-21Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 58
Trượt146
14-01-21Bình Định: 71,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
13-01-21Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
174
12-01-21Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 44
Trượt133
11-01-21TT Huế: 80,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế125
10-01-21Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
274
09-01-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 20
Trượt196
08-01-21Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
126
07-01-21Bình Định: 65,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 86
Trúng Quảng Trị178
06-01-21Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
141
05-01-21Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 63
Trượt142
04-01-21TT Huế: 70,
Phú Yên: 45
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
149
03-01-21Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 42
Trúng Khánh Hòa204
02-01-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
163