BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MT

Một cách chơi trúng lớn và ít bị thua lỗ chính là bạn phải theo 1 cầu bền bỉ. Đừng nản lòng vì 1 – 2 ngày gãy cầu, Cơ hội luôn dành cho tất cả mọi người nếu bạn biết đặt niềm tin đúng chỗ.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-03-21
07-03-21Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa201
06-03-21Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
64
05-03-21Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 33
Trúng Ninh Thuận153
04-03-21Bình Định: 16,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 87
Trượt120
03-03-21Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
125
02-03-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 83
Trúng Đắc Lắc143
01-03-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 58
Trượt200
28-02-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum70
27-02-21Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
188
26-02-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 14
Trúng Ninh Thuận143
25-02-21Bình Định: 33,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 87
Trượt83
24-02-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
130
23-02-21Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
22-02-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
154
21-02-21Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 41
Trượt159
20-02-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
140
19-02-21Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
25
18-02-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
91
17-02-21Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 60
Trượt62
16-02-21Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 89
Trúng Đắc Lắc139
15-02-21TT Huế: 23,
Phú Yên: 87
Trúng TT Huế172
11-02-21Bình Định: 89,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 18
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
10-02-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 30
Trượt86
09-02-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 18
Trượt98
08-02-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế189
07-02-21Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
171
06-02-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
136
05-02-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
201
04-02-21Bình Định: 70,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 35
Trượt181
03-02-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
190
02-02-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 88
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
124
01-02-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
31-01-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 58
Trượt259
30-01-21Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
84
29-01-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
162
28-01-21Bình Định: 39,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
130
27-01-21Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 88
Trượt42
26-01-21Đắc Lắc: 40,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc134
25-01-21TT Huế: 88,
Phú Yên: 88
Trúng Phú Yên76
24-01-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
128
23-01-21Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 89
Trượt135
22-01-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 93
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
140
21-01-21Bình Định: 89,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 52
Trúng Quảng Bình171
20-01-21Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng122
19-01-21Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc151
18-01-21TT Huế: 91,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
110
17-01-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
66
16-01-21Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
148
15-01-21Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 43
Trượt132
14-01-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 53
Trúng Quảng Trị92
13-01-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
152
12-01-21Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc155
11-01-21TT Huế: 96,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
176
10-01-21Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum198
09-01-21Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 85
Trúng Quảng Ngãi174
08-01-21Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 98
Trúng Gia Lai237
07-01-21Bình Định: 36,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
171
06-01-21Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 11
Trượt62
05-01-21Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 50
Trượt262
04-01-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
51
03-01-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 64
Trúng Khánh Hòa156
02-01-21Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
96