LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cuộc sống luôn cho ta những lựa chọn và cơ hội, Đừng để cơ hội qua đi một cách tự nhiên, lúc quay đầu lại bạn sẽ phải hối hạn đó. Đừng tiếc tiền mua số để trúng to bạn nhé!.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
10-07-20
09-07-20Bình Định: 517,
Quảng Trị: 746,
Quảng Bình: 861
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
252
08-07-20Đà Nẵng: 829,
Khánh Hòa: 342
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
294
07-07-20Đắc Lắc: 642,
Quảng Nam: 816
Trượt259
06-07-20TT Huế: 329,
Phú Yên: 160
Trúng Phú Yên282
05-07-20Kon Tum: 594,
Khánh Hòa: 653
Trúng Khánh Hòa310
04-07-20Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 719
Trượt247
03-07-20Gia Lai: 688,
Ninh Thuận: 279
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
02-07-20Bình Định: 165,
Quảng Trị: 941,
Quảng Bình: 351
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
199
01-07-20Đà Nẵng: 610,
Khánh Hòa: 855
Trúng Đà Nẵng225
30-06-20Đắc Lắc: 655,
Quảng Nam: 296
Trúng Quảng Nam287
29-06-20TT Huế: 384,
Phú Yên: 566
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
266
28-06-20Kon Tum: 625,
Khánh Hòa: 172
Trúng Khánh Hòa243
27-06-20Đà Nẵng: 911,
Quảng Ngãi: 146,
Đắc Nông: 501
Trượt270
26-06-20Gia Lai: 564,
Ninh Thuận: 123
Trượt281
25-06-20Bình Định: 305,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 964
Trúng Quảng Trị158
24-06-20Đà Nẵng: 691,
Khánh Hòa: 213
Trúng Đà Nẵng206
23-06-20Đắc Lắc: 706,
Quảng Nam: 904
Trúng Đắc Lắc245
22-06-20TT Huế: 360,
Phú Yên: 527
Trúng Phú Yên207
21-06-20Kon Tum: 868,
Khánh Hòa: 295
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
20-06-20Đà Nẵng: 423,
Quảng Ngãi: 161,
Đắc Nông: 181
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
186
19-06-20Gia Lai: 003,
Ninh Thuận: 901
Trượt378
18-06-20Bình Định: 569,
Quảng Trị: 272,
Quảng Bình: 202
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
218
17-06-20Đà Nẵng: 644,
Khánh Hòa: 388
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
16-06-20Đắc Lắc: 170,
Quảng Nam: 021
Trúng Đắc Lắc162
15-06-20TT Huế: 313,
Phú Yên: 064
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
302
14-06-20Kon Tum: 471,
Khánh Hòa: 682
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
160
13-06-20Đà Nẵng: 893,
Quảng Ngãi: 947,
Đắc Nông: 563
Trượt249
12-06-20Gia Lai: 880,
Ninh Thuận: 960
Trúng Gia Lai223
11-06-20Bình Định: 346,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 661
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
10-06-20Đà Nẵng: 845,
Khánh Hòa: 806
Trượt289
09-06-20Đắc Lắc: 559,
Quảng Nam: 939
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
260
08-06-20TT Huế: 328,
Phú Yên: 047
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
218
07-06-20Kon Tum: 567,
Khánh Hòa: 208
Trượt273
06-06-20Đà Nẵng: 928,
Quảng Ngãi: 767,
Đắc Nông: 460
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
182
05-06-20Gia Lai: 657,
Ninh Thuận: 177
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
271
04-06-20Bình Định: 422,
Quảng Trị: 396,
Quảng Bình: 006
Trượt320
03-06-20Đà Nẵng: 103,
Khánh Hòa: 679
Trượt163
02-06-20Đắc Lắc: 850,
Quảng Nam: 394
Trúng Đắc Lắc267
01-06-20TT Huế: 944,
Phú Yên: 521
Trúng Phú Yên233
31-05-20Kon Tum: 334,
Khánh Hòa: 651
Trượt160
30-05-20Đà Nẵng: 462,
Quảng Ngãi: 042,
Đắc Nông: 220
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
122
29-05-20Gia Lai: 845,
Ninh Thuận: 753
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
211
28-05-20Bình Định: 740,
Quảng Trị: 436,
Quảng Bình: 590
Trúng Quảng Bình249
27-05-20Đà Nẵng: 563,
Khánh Hòa: 798
Trúng Khánh Hòa285
26-05-20Đắc Lắc: 190,
Quảng Nam: 834
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
236
25-05-20TT Huế: 093,
Phú Yên: 393
Trượt314
24-05-20Kon Tum: 408,
Khánh Hòa: 350
Trúng Khánh Hòa245
23-05-20Đà Nẵng: 874,
Quảng Ngãi: 757,
Đắc Nông: 996
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264
22-05-20Gia Lai: 802,
Ninh Thuận: 439
Trúng Gia Lai141
21-05-20Bình Định: 261,
Quảng Trị: 134,
Quảng Bình: 892
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
231
20-05-20Đà Nẵng: 616,
Khánh Hòa: 736
Trượt387
19-05-20Đắc Lắc: 628,
Quảng Nam: 506
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
313
18-05-20TT Huế: 089,
Phú Yên: 133
Trúng TT Huế267
17-05-20Kon Tum: 321,
Khánh Hòa: 613
Trượt233
16-05-20Đà Nẵng: 372,
Quảng Ngãi: 052,
Đắc Nông: 385
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
230
15-05-20Gia Lai: 150,
Ninh Thuận: 502
Trượt203
14-05-20Bình Định: 180,
Quảng Trị: 030,
Quảng Bình: 544
Trúng Quảng Bình164
13-05-20Đà Nẵng: 668,
Khánh Hòa: 811
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
241
12-05-20Đắc Lắc: 322,
Quảng Nam: 410
Trúng Quảng Nam261
11-05-20TT Huế: 788,
Phú Yên: 562
Trúng Phú Yên268
10-05-20Kon Tum: 006,
Khánh Hòa: 950
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
200
09-05-20Đà Nẵng: 097,
Quảng Ngãi: 154,
Đắc Nông: 669
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
08-05-20Gia Lai: 971,
Ninh Thuận: 494
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
196
07-05-20Bình Định: 215,
Quảng Trị: 472,
Quảng Bình: 578
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
06-05-20Đà Nẵng: 499,
Khánh Hòa: 609
Trúng Khánh Hòa249
05-05-20Đắc Lắc: 654,
Quảng Nam: 600
Trượt217
04-05-20TT Huế: 350,
Phú Yên: 670
Trượt275
03-05-20Kon Tum: 747,
Khánh Hòa: 740
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
167
02-05-20Đà Nẵng: 053,
Quảng Ngãi: 334,
Đắc Nông: 864
Trượt263
01-05-20Gia Lai: 339,
Ninh Thuận: 951
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
224
30-04-20Bình Định: 855,
Quảng Trị: 368,
Quảng Bình: 339
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
183
29-04-20Đà Nẵng: 570,
Khánh Hòa: 527
Trượt165
28-04-20Đắc Lắc: 486,
Quảng Nam: 128
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
306
27-04-20TT Huế: 947,
Phú Yên: 535
Trượt309
26-04-20Kon Tum: 397,
Khánh Hòa: 857
Trúng Kon Tum353
25-04-20Đà Nẵng: 727,
Quảng Ngãi: 326,
Đắc Nông: 684
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
31-03-20Đắc Lắc: 576,
Quảng Nam: 809
Trượt225
30-03-20TT Huế: 920,
Phú Yên: 444
Trúng Phú Yên168
29-03-20Kon Tum: 415,
Khánh Hòa: 382
Trúng Khánh Hòa238
28-03-20Đà Nẵng: 274,
Quảng Ngãi: 740,
Đắc Nông: 926
Trúng Quảng Ngãi261
27-03-20Gia Lai: 569,
Ninh Thuận: 997
Trượt311
26-03-20Bình Định: 792,
Quảng Trị: 223,
Quảng Bình: 635
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
235
25-03-20Đà Nẵng: 682,
Khánh Hòa: 739
Trượt223
24-03-20Đắc Lắc: 813,
Quảng Nam: 493
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
23-03-20TT Huế: 367,
Phú Yên: 249
Trượt300
22-03-20Kon Tum: 545,
Khánh Hòa: 168
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
212
21-03-20Quảng Ngãi: 808,
Đắc Nông: 955,
Đà Nẵng: 816
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264