LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cuộc sống luôn cho ta những lựa chọn và cơ hội, Đừng để cơ hội qua đi một cách tự nhiên, lúc quay đầu lại bạn sẽ phải hối hạn đó. Đừng tiếc tiền mua số để trúng to bạn nhé!.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-09-20
24-09-20Bình Định: 821,
Quảng Trị: 671,
Quảng Bình: 132
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
350
23-09-20Đà Nẵng: 760,
Khánh Hòa: 311
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
187
22-09-20Đắc Lắc: 148,
Quảng Nam: 309
Trúng Quảng Nam179
21-09-20TT Huế: 358,
Phú Yên: 826
Trượt341
20-09-20Kon Tum: 244,
Khánh Hòa: 678
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
215
19-09-20Đà Nẵng: 218,
Quảng Ngãi: 021,
Đắc Nông: 515
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
196
18-09-20Gia Lai: 963,
Ninh Thuận: 234
Trượt278
17-09-20Quảng Bình: 510,
Bình Định: 885,
Quảng Trị: 644
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
332
16-09-20Đà Nẵng: 633,
Khánh Hòa: 272
Trượt325
15-09-20Đắc Lắc: 611,
Quảng Nam: 243
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
330
14-09-20TT Huế: 853,
Phú Yên: 663
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
224
13-09-20Kon Tum: 704,
Khánh Hòa: 173
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
298
12-09-20Đà Nẵng: 712,
Quảng Ngãi: 977,
Đắc Nông: 346
Trượt255
11-09-20Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 805
Trúng Ninh Thuận204
10-09-20Bình Định: 527,
Quảng Trị: 189,
Quảng Bình: 630
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
09-09-20Đà Nẵng: 067,
Khánh Hòa: 841
Trượt243
08-09-20Đắc Lắc: 565,
Quảng Nam: 661
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
07-09-20TT Huế: 194,
Phú Yên: 597
Trúng Phú Yên370
06-09-20Kon Tum: 282,
Khánh Hòa: 954
Trúng Kon Tum186
05-09-20Đà Nẵng: 450,
Quảng Ngãi: 891,
Đắc Nông: 551
Trượt132
04-09-20Gia Lai: 656,
Ninh Thuận: 608
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
323
03-09-20Bình Định: 325,
Quảng Trị: 410,
Quảng Bình: 358
Trượt184
02-09-20Đà Nẵng: 405,
Khánh Hòa: 679
Trúng Đà Nẵng136
01-09-20Đắc Lắc: 171,
Quảng Nam: 779
Trượt132
31-08-20TT Huế: 813,
Phú Yên: 663
Trúng Phú Yên274
30-08-20Kon Tum: 416,
Khánh Hòa: 463
Trúng Khánh Hòa322
29-08-20Đà Nẵng: 835,
Quảng Ngãi: 694,
Đắc Nông: 623
Trúng Đắc Nông316
28-08-20Gia Lai: 624,
Ninh Thuận: 617
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
206
27-08-20Bình Định: 405,
Quảng Trị: 677,
Quảng Bình: 643
Trúng Bình Định268
26-08-20Đà Nẵng: 533,
Khánh Hòa: 559
Trúng Đà Nẵng195
25-08-20Đắc Lắc: 702,
Quảng Nam: 894
Trượt352
24-08-20TT Huế: 512,
Phú Yên: 989
Trúng TT Huế329
23-08-20Kon Tum: 570,
Khánh Hòa: 698
Trúng Kon Tum232
22-08-20Đà Nẵng: 213,
Quảng Ngãi: 904,
Đắc Nông: 104
Trúng Đắc Nông218
21-08-20Gia Lai: 205,
Ninh Thuận: 943
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
173
20-08-20Bình Định: 976,
Quảng Trị: 928,
Quảng Bình: 868
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
215
19-08-20Đà Nẵng: 599,
Khánh Hòa: 095
Trượt320
18-08-20Đắc Lắc: 305,
Quảng Nam: 690
Trúng Quảng Nam234
17-08-20TT Huế: 409,
Phú Yên: 729
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
311
16-08-20Kon Tum: 855,
Khánh Hòa: 374
Trượt250
15-08-20Đà Nẵng: 925,
Quảng Ngãi: 622,
Đắc Nông: 872
Trượt302
14-08-20Gia Lai: 454,
Ninh Thuận: 203
Trúng Gia Lai326
13-08-20Bình Định: 830,
Quảng Trị: 444,
Quảng Bình: 705
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
12-08-20Đà Nẵng: 897,
Khánh Hòa: 802
Trượt341
11-08-20Đắc Lắc: 931,
Quảng Nam: 513
Trượt189
10-08-20TT Huế: 442,
Phú Yên: 081
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
279
09-08-20Kon Tum: 849,
Khánh Hòa: 946
Trượt143
08-08-20Đà Nẵng: 569,
Quảng Ngãi: 255,
Đắc Nông: 199
Trượt322
07-08-20Gia Lai: 296,
Ninh Thuận: 722
Trúng Ninh Thuận241
06-08-20Bình Định: 955,
Quảng Trị: 801,
Quảng Bình: 317
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
310
05-08-20Đà Nẵng: 789,
Khánh Hòa: 164
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
278
04-08-20Đắc Lắc: 248,
Quảng Nam: 677
Trượt358
03-08-20TT Huế: 993,
Phú Yên: 896
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
191
02-08-20Kon Tum: 280,
Khánh Hòa: 727
Trúng Kon Tum238
01-08-20Đà Nẵng: 071,
Quảng Ngãi: 412,
Đắc Nông: 641
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
242
31-07-20Gia Lai: 314,
Ninh Thuận: 476
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
282
30-07-20Bình Định: 525,
Quảng Trị: 587,
Quảng Bình: 091
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
209
29-07-20Đà Nẵng: 391,
Khánh Hòa: 108
Trượt343
28-07-20Đắc Lắc: 856,
Quảng Nam: 514
Trúng Đắc Lắc253
27-07-20TT Huế: 348,
Phú Yên: 863
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
137
26-07-20Kon Tum: 933,
Khánh Hòa: 912
Trượt232
25-07-20Đà Nẵng: 034,
Quảng Ngãi: 226,
Đắc Nông: 951
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
166
24-07-20Gia Lai: 703,
Ninh Thuận: 178
Trúng Ninh Thuận237
23-07-20Bình Định: 782,
Quảng Trị: 513,
Quảng Bình: 690
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
22-07-20Đà Nẵng: 054,
Khánh Hòa: 704
Trượt302
21-07-20Đắc Lắc: 714,
Quảng Nam: 616
Trúng Quảng Nam270
20-07-20TT Huế: 688,
Phú Yên: 958
Trúng TT Huế119
19-07-20Kon Tum: 486,
Khánh Hòa: 208
Trúng Kon Tum250
18-07-20Đà Nẵng: 679,
Quảng Ngãi: 437,
Đắc Nông: 326
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
17-07-20Gia Lai: 132,
Ninh Thuận: 169
Trúng Gia Lai235
16-07-20Bình Định: 274,
Quảng Trị: 023,
Quảng Bình: 385
Trúng Quảng Bình241
15-07-20Đà Nẵng: 091,
Khánh Hòa: 847
Trúng Khánh Hòa217
14-07-20Đắc Lắc: 417,
Quảng Nam: 636
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
172
13-07-20TT Huế: 127,
Phú Yên: 796
Trượt255
12-07-20Kon Tum: 811,
Khánh Hòa: 671
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
11-07-20Đà Nẵng: 714,
Quảng Ngãi: 489,
Đắc Nông: 074
Trúng Đắc Nông241
10-07-20Gia Lai: 756,
Ninh Thuận: 474
Trượt224
09-07-20Bình Định: 517,
Quảng Trị: 746,
Quảng Bình: 861
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
252
08-07-20Đà Nẵng: 829,
Khánh Hòa: 342
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
294
07-07-20Đắc Lắc: 642,
Quảng Nam: 816
Trượt259
06-07-20TT Huế: 329,
Phú Yên: 160
Trúng Phú Yên282
05-07-20Kon Tum: 594,
Khánh Hòa: 653
Trúng Khánh Hòa310
04-07-20Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 719
Trượt247
03-07-20Gia Lai: 688,
Ninh Thuận: 279
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
02-07-20Bình Định: 165,
Quảng Trị: 941,
Quảng Bình: 351
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
199
01-07-20Đà Nẵng: 610,
Khánh Hòa: 855
Trúng Đà Nẵng225
30-06-20Đắc Lắc: 655,
Quảng Nam: 296
Trúng Quảng Nam287