SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN TRUNG

Đánh hoặc không do bạn quyết định, Nếu bạn không tin tưởng đội ngũ Amdin soi cầu, bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình chốt số. không những thế vốn của bạn sẽ cụt đi trong thấy.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
10-07-20
09-07-20Bình Định: 99,63,
Quảng Trị: 85,80,
Quảng Bình: 72,87
Ăn lô 63 Bình Định,
Ăn lô 85 Quảng Trị,
Ăn lô 87,72 Quảng Bình
177
08-07-20Đà Nẵng: 75,17,
Khánh Hòa: 86,42
Ăn lô 17 Đà Nẵng,
Ăn lô 86,42 Khánh Hòa
298
07-07-20Đắc Lắc: 57,79,
Quảng Nam: 59,01
Trượt258
06-07-20TT Huế: 52,17,
Phú Yên: 56,54
Ăn lô 52 TT Huế317
05-07-20Kon Tum: 25,92,
Khánh Hòa: 73,96
Ăn lô 25 Kon Tum,
Ăn lô 73 Khánh Hòa
189
04-07-20Đà Nẵng: 37,22,
Quảng Ngãi: 35,89,
Đắc Nông: 42,91
Ăn lô 22 Đà Nẵng,
Ăn lô 91 Đắc Nông
244
03-07-20Gia Lai: 52,88,
Ninh Thuận: 79,17
Ăn lô 88,52 Gia Lai,
Ăn lô 79,17 Ninh Thuận
364
02-07-20Bình Định: 57,37,
Quảng Trị: 67,90,
Quảng Bình: 23,56
Ăn lô 37 Bình Định,
Ăn lô 90,67 Quảng Trị,
Ăn lô 56 Quảng Bình
310
01-07-20Đà Nẵng: 79,35,
Khánh Hòa: 77,86
Ăn lô 79 Đà Nẵng246
30-06-20Đắc Lắc: 79,78,
Quảng Nam: 44,63
Ăn lô 79,78 Đắc Lắc175
29-06-20TT Huế: 32,68,
Phú Yên: 57,06
Ăn lô 57 Phú Yên249
28-06-20Kon Tum: 59,66,
Khánh Hòa: 45,01
Ăn lô 59 Kon Tum,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
255
27-06-20Đà Nẵng: 37,74,
Quảng Ngãi: 14,89,
Đắc Nông: 66,71
Ăn lô 37 Đà Nẵng,
Ăn lô 89 Quảng Ngãi,
Ăn lô 71,66 Đắc Nông
299
26-06-20Gia Lai: 16,56,
Ninh Thuận: 40,16
Ăn lô 56,16 Gia Lai,
Ăn lô 40 Ninh Thuận
255
25-06-20Bình Định: 28,95,
Quảng Trị: 55,54,
Quảng Bình: 55,94
Ăn lô 55 Quảng Trị227
24-06-20Đà Nẵng: 23,77,
Khánh Hòa: 22,06
Ăn lô 22,06 Khánh Hòa213
23-06-20Đắc Lắc: 21,66,
Quảng Nam: 16,73
Ăn lô 21 Đắc Lắc267
22-06-20TT Huế: 91,83,
Phú Yên: 44,20
Ăn lô 91,83 TT Huế,
Ăn lô 44 Phú Yên
236
21-06-20Kon Tum: 59,35,
Khánh Hòa: 28,63
Ăn lô 28 Khánh Hòa173
20-06-20Đà Nẵng: 66,28,
Quảng Ngãi: 67,47,
Đắc Nông: 10,08
Ăn lô 47 Quảng Ngãi,
Ăn lô 08 Đắc Nông
179
19-06-20Gia Lai: 52,13,
Ninh Thuận: 67,87
Ăn lô 13 Gia Lai258
18-06-20Bình Định: 69,51,
Quảng Trị: 17,39,
Quảng Bình: 00,63
Ăn lô 51,69 Bình Định,
Ăn lô 39,17 Quảng Trị
293
17-06-20Đà Nẵng: 44,76,
Khánh Hòa: 90,55
Ăn lô 76,44 Đà Nẵng153
16-06-20Đắc Lắc: 71,56,
Quảng Nam: 46,04
Ăn lô 46 Quảng Nam267
15-06-20TT Huế: 00,41,
Phú Yên: 55,12
Ăn lô 00,41 TT Huế,
Ăn lô 55 Phú Yên
308
14-06-20Kon Tum: 95,26,
Khánh Hòa: 68,17
Ăn lô 95,26 Kon Tum,
Ăn lô 68,17 Khánh Hòa
257
13-06-20Đà Nẵng: 89,13,
Quảng Ngãi: 53,89,
Đắc Nông: 29,91
Ăn lô 53 Quảng Ngãi285
12-06-20Gia Lai: 11,74,
Ninh Thuận: 57,62
Ăn lô 11 Gia Lai,
Ăn lô 62,57 Ninh Thuận
126
11-06-20Bình Định: 32,79,
Quảng Trị: 00,07,
Quảng Bình: 61,53
Ăn lô 32 Bình Định,
Ăn lô 07 Quảng Trị,
Ăn lô 61 Quảng Bình
345
10-06-20Đà Nẵng: 14,50,
Khánh Hòa: 66,00
Ăn lô 14,50 Đà Nẵng214
09-06-20Đắc Lắc: 34,75,
Quảng Nam: 17,02
Ăn lô 75 Đắc Lắc,
Ăn lô 17 Quảng Nam
216
08-06-20TT Huế: 82,86,
Phú Yên: 27,42
Ăn lô 86,82 TT Huế,
Ăn lô 27 Phú Yên
283
07-06-20Kon Tum: 69,67,
Khánh Hòa: 05,49
Trượt209
06-06-20Đà Nẵng: 31,86,
Quảng Ngãi: 89,29,
Đắc Nông: 97,78
Ăn lô 86 Đà Nẵng,
Ăn lô 89 Quảng Ngãi,
Ăn lô 78 Đắc Nông
204
05-06-20Gia Lai: 57,49,
Ninh Thuận: 77,68
Ăn lô 57 Gia Lai,
Ăn lô 77 Ninh Thuận
225
04-06-20Bình Định: 57,35,
Quảng Trị: 70,87,
Quảng Bình: 75,16
Ăn lô 35 Bình Định248
03-06-20Đà Nẵng: 89,43,
Khánh Hòa: 56,23
Ăn lô 23 Khánh Hòa215
02-06-20Đắc Lắc: 34,39,
Quảng Nam: 10,94
Ăn lô 94 Quảng Nam260
01-06-20TT Huế: 65,47,
Phú Yên: 58,66
Trượt271
31-05-20Kon Tum: 40,22,
Khánh Hòa: 32,66
Ăn lô 40 Kon Tum,
Ăn lô 66,32 Khánh Hòa
304
30-05-20Đà Nẵng: 62,09,
Quảng Ngãi: 90,69,
Đắc Nông: 77,63
Ăn lô 62 Đà Nẵng220
29-05-20Gia Lai: 19,87,
Ninh Thuận: 39,96
Ăn lô 19 Gia Lai,
Ăn lô 39 Ninh Thuận
265
28-05-20Bình Định: 78,58,
Quảng Trị: 65,21,
Quảng Bình: 90,83
Ăn lô 65 Quảng Trị,
Ăn lô 90,83 Quảng Bình
263
27-05-20Đà Nẵng: 34,84,
Khánh Hòa: 71,03
Ăn lô 34 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Khánh Hòa
346
26-05-20Đắc Lắc: 69,46,
Quảng Nam: 38,00
Ăn lô 00,38 Quảng Nam262
25-05-20TT Huế: 68,79,
Phú Yên: 29,61
Ăn lô 68 TT Huế,
Ăn lô 29 Phú Yên
291
24-05-20Kon Tum: 01,37,
Khánh Hòa: 00,97
Ăn lô 37,01 Kon Tum,
Ăn lô 00 Khánh Hòa
156
23-05-20Đà Nẵng: 54,29,
Quảng Ngãi: 76,17,
Đắc Nông: 61,89
Ăn lô 17,76 Quảng Ngãi,
Ăn lô 89,61 Đắc Nông
163
22-05-20Gia Lai: 14,75,
Ninh Thuận: 29,81
Ăn lô 81 Ninh Thuận229
21-05-20Bình Định: 56,97,
Quảng Trị: 70,85,
Quảng Bình: 09,78
Ăn lô 97 Bình Định,
Ăn lô 70 Quảng Trị,
Ăn lô 09,78 Quảng Bình
258
20-05-20Đà Nẵng: 70,19,
Khánh Hòa: 43,85
Trượt236
19-05-20Đắc Lắc: 65,78,
Quảng Nam: 90,09
Ăn lô 65,78 Đắc Lắc,
Ăn lô 90 Quảng Nam
203
18-05-20TT Huế: 04,22,
Phú Yên: 29,45
Ăn lô 04 TT Huế,
Ăn lô 45,29 Phú Yên
238
17-05-20Kon Tum: 43,53,
Khánh Hòa: 77,08
Ăn lô 08 Khánh Hòa208
16-05-20Đà Nẵng: 53,57,
Quảng Ngãi: 36,40,
Đắc Nông: 90,33
Ăn lô 53 Đà Nẵng,
Ăn lô 90 Đắc Nông
183
15-05-20Gia Lai: 14,05,
Ninh Thuận: 54,67
Ăn lô 14 Gia Lai,
Ăn lô 54 Ninh Thuận
267
14-05-20Bình Định: 58,37,
Quảng Trị: 42,27,
Quảng Bình: 54,43
Ăn lô 42 Quảng Trị273
13-05-20Đà Nẵng: 92,50,
Khánh Hòa: 61,79
Ăn lô 50,92 Đà Nẵng258
12-05-20Đắc Lắc: 24,20,
Quảng Nam: 02,14
Ăn lô 24 Đắc Lắc,
Ăn lô 02 Quảng Nam
318
11-05-20TT Huế: 91,10,
Phú Yên: 03,42
Trượt223
10-05-20Kon Tum: 94,48,
Khánh Hòa: 64,31
Ăn lô 94,48 Kon Tum262
09-05-20Đà Nẵng: 95,11,
Quảng Ngãi: 64,62,
Đắc Nông: 56,46
Ăn lô 95 Đà Nẵng,
Ăn lô 46 Đắc Nông
264
08-05-20Gia Lai: 35,32,
Ninh Thuận: 56,43
Ăn lô 32 Gia Lai153
07-05-20Bình Định: 52,83,
Quảng Trị: 33,66,
Quảng Bình: 50,39
Ăn lô 50,39 Quảng Bình189
06-05-20Đà Nẵng: 32,95,
Khánh Hòa: 32,74
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 32,74 Khánh Hòa
233
05-05-20Đắc Lắc: 70,03,
Quảng Nam: 92,83
Ăn lô 83 Quảng Nam272
04-05-20TT Huế: 56,77,
Phú Yên: 30,79
Ăn lô 56 TT Huế,
Ăn lô 30,79 Phú Yên
385
03-05-20Kon Tum: 04,90,
Khánh Hòa: 81,79
Trượt266
02-05-20Đà Nẵng: 67,86,
Quảng Ngãi: 67,48,
Đắc Nông: 24,77
Trượt301
01-05-20Gia Lai: 20,30,
Ninh Thuận: 88,52
Ăn lô 20,30 Gia Lai237
30-04-20Bình Định: 32,80,
Quảng Trị: 71,68,
Quảng Bình: 97,37
Ăn lô 32 Bình Định,
Ăn lô 71,68 Quảng Trị,
Ăn lô 37 Quảng Bình
268
29-04-20Đà Nẵng: 89,64,
Khánh Hòa: 46,64
Ăn lô 89 Đà Nẵng279
28-04-20Đắc Lắc: 99,26,
Quảng Nam: 32,83
Ăn lô 26 Đắc Lắc,
Ăn lô 32 Quảng Nam
314
27-04-20TT Huế: 80,97,
Phú Yên: 95,12
Trượt263
26-04-20Kon Tum: 98,44,
Khánh Hòa: 12,34
Ăn lô 44 Kon Tum,
Ăn lô 12 Khánh Hòa
212
25-04-20Đà Nẵng: 30,32,
Quảng Ngãi: 42,33,
Đắc Nông: 98,15
Trượt210
31-03-20Đắc Lắc: 88,96,
Quảng Nam: 79,90
Ăn lô 96 Đắc Lắc310
30-03-20TT Huế: 17,74,
Phú Yên: 70,97
Ăn lô 17 TT Huế,
Ăn lô 70,97 Phú Yên
238
29-03-20Kon Tum: 97,56,
Khánh Hòa: 77,42
Ăn lô 97 Kon Tum284
28-03-20Đà Nẵng: 47,65,
Quảng Ngãi: 80,96,
Đắc Nông: 83,95
Ăn lô 96 Quảng Ngãi312
27-03-20Gia Lai: 54,42,
Ninh Thuận: 82,08
Ăn lô 54 Gia Lai174
26-03-20Bình Định: 73,22,
Quảng Trị: 47,65,
Quảng Bình: 82,84
Trượt270
25-03-20Đà Nẵng: 06,34,
Khánh Hòa: 12,53
Ăn lô 12,53 Khánh Hòa284
24-03-20Đắc Lắc: 10,81,
Quảng Nam: 29,56
Ăn lô 10 Đắc Lắc201
23-03-20TT Huế: 16,39,
Phú Yên: 76,27
Ăn lô 76 Phú Yên201
22-03-20Kon Tum: 26,01,
Khánh Hòa: 19,06
Ăn lô 26 Kon Tum269
21-03-20Đà Nẵng: 70,28,
Quảng Ngãi: 96,81,
Đắc Nông: 78,52
Ăn lô 70 Đà Nẵng,
Ăn lô 52 Đắc Nông
192