SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN TRUNG

Đánh hoặc không do bạn quyết định, Nếu bạn không tin tưởng đội ngũ Amdin soi cầu, bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình chốt số. không những thế vốn của bạn sẽ cụt đi trong thấy.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Số chuẩn đánh lớn bạn sẽ Giàu to!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-09-20
24-09-20Bình Định: 04,24,
Quảng Trị: 67,95,
Quảng Bình: 25,36
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 67 Quảng Trị,
Ăn lô 36,25 Quảng Bình
292
23-09-20Đà Nẵng: 85,62,
Khánh Hòa: 10,11
Ăn lô 85 Đà Nẵng,
Ăn lô 10,11 Khánh Hòa
265
22-09-20Đắc Lắc: 58,42,
Quảng Nam: 87,02
Ăn lô 58 Đắc Lắc,
Ăn lô 87,02 Quảng Nam
249
21-09-20TT Huế: 82,17,
Phú Yên: 81,33
Ăn lô 33 Phú Yên268
20-09-20Kon Tum: 82,44,
Khánh Hòa: 17,95
Ăn lô 44,82 Kon Tum,
Ăn lô 17 Khánh Hòa
319
19-09-20Đà Nẵng: 28,91,
Quảng Ngãi: 15,89,
Đắc Nông: 63,64
Ăn lô 91 Đà Nẵng,
Ăn lô 15 Quảng Ngãi,
Ăn lô 63,64 Đắc Nông
296
18-09-20Gia Lai: 52,96,
Ninh Thuận: 61,68
Ăn lô 96,52 Gia Lai,
Ăn lô 61 Ninh Thuận
281
17-09-20Bình Định: 85,19,
Quảng Trị: 13,88,
Quảng Bình: 51,57
Ăn lô 85 Bình Định,
Ăn lô 13,88 Quảng Trị,
Ăn lô 57,51 Quảng Bình
359
16-09-20Đà Nẵng: 72,01,
Khánh Hòa: 20,55
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 20 Khánh Hòa
269
15-09-20Đắc Lắc: 86,27,
Quảng Nam: 30,25
Ăn lô 86 Đắc Lắc244
14-09-20TT Huế: 54,07,
Phú Yên: 25,58
Ăn lô 54 TT Huế,
Ăn lô 25,58 Phú Yên
373
13-09-20Kon Tum: 15,16,
Khánh Hòa: 36,91
Ăn lô 15 Kon Tum269
12-09-20Đà Nẵng: 04,26,
Quảng Ngãi: 07,59,
Đắc Nông: 16,03
Ăn lô 07,59 Quảng Ngãi,
Ăn lô 16 Đắc Nông
237
11-09-20Gia Lai: 31,42,
Ninh Thuận: 05,94
Ăn lô 31 Gia Lai,
Ăn lô 05,94 Ninh Thuận
193
10-09-20Bình Định: 54,66,
Quảng Trị: 77,89,
Quảng Bình: 57,10
Ăn lô 54 Bình Định,
Ăn lô 89,77 Quảng Trị,
Ăn lô 57,10 Quảng Bình
181
09-09-20Đà Nẵng: 31,50,
Khánh Hòa: 42,87
Ăn lô 42 Khánh Hòa262
08-09-20Đắc Lắc: 28,41,
Quảng Nam: 30,94
Ăn lô 94,30 Quảng Nam302
07-09-20TT Huế: 11,77,
Phú Yên: 70,79
Ăn lô 11,77 TT Huế,
Ăn lô 70 Phú Yên
369
06-09-20Kon Tum: 14,86,
Khánh Hòa: 45,66
Ăn lô 86 Kon Tum,
Ăn lô 45,66 Khánh Hòa
192
05-09-20Đà Nẵng: 21,23,
Quảng Ngãi: 43,69,
Đắc Nông: 88,08
Trượt230
04-09-20Gia Lai: 85,34,
Ninh Thuận: 43,11
Ăn lô 34 Gia Lai,
Ăn lô 11,43 Ninh Thuận
302
03-09-20Bình Định: 00,23,
Quảng Trị: 85,80,
Quảng Bình: 10,86
Ăn lô 10 Quảng Bình271
02-09-20Đà Nẵng: 84,08,
Khánh Hòa: 96,61
Ăn lô 84 Đà Nẵng271
01-09-20Đắc Lắc: 95,28,
Quảng Nam: 58,01
Ăn lô 28 Đắc Lắc319
31-08-20TT Huế: 69,90,
Phú Yên: 89,05
Ăn lô 89 Phú Yên273
30-08-20Kon Tum: 48,49,
Khánh Hòa: 11,63
Ăn lô 48 Kon Tum,
Ăn lô 63,11 Khánh Hòa
207
29-08-20Đà Nẵng: 65,00,
Quảng Ngãi: 75,48,
Đắc Nông: 99,23
Ăn lô 00 Đà Nẵng,
Ăn lô 99,23 Đắc Nông
271
28-08-20Gia Lai: 71,80,
Ninh Thuận: 71,17
Ăn lô 80 Gia Lai,
Ăn lô 71,17 Ninh Thuận
220
27-08-20Bình Định: 64,43,
Quảng Trị: 19,81,
Quảng Bình: 92,57
Ăn lô 64,43 Bình Định,
Ăn lô 81,19 Quảng Trị
202
26-08-20Đà Nẵng: 16,72,
Khánh Hòa: 57,45
Ăn lô 16 Đà Nẵng,
Ăn lô 57,45 Khánh Hòa
224
25-08-20Đắc Lắc: 23,62,
Quảng Nam: 14,04
Ăn lô 23 Đắc Lắc291
24-08-20TT Huế: 64,06,
Phú Yên: 03,24
Ăn lô 64 TT Huế,
Ăn lô 03,24 Phú Yên
356
23-08-20Kon Tum: 35,78,
Khánh Hòa: 12,55
Ăn lô 35,78 Kon Tum,
Ăn lô 12 Khánh Hòa
143
22-08-20Đà Nẵng: 93,84,
Quảng Ngãi: 25,94,
Đắc Nông: 07,50
Trượt297
21-08-20Gia Lai: 44,46,
Ninh Thuận: 95,63
Ăn lô 44,46 Gia Lai,
Ăn lô 95 Ninh Thuận
272
20-08-20Bình Định: 70,28,
Quảng Trị: 12,28,
Quảng Bình: 66,84
Ăn lô 70 Bình Định,
Ăn lô 28,12 Quảng Trị
353
19-08-20Đà Nẵng: 43,07,
Khánh Hòa: 50,28
Ăn lô 43 Đà Nẵng242
18-08-20Đắc Lắc: 65,52,
Quảng Nam: 97,31
Ăn lô 65,52 Đắc Lắc,
Ăn lô 31,97 Quảng Nam
170
17-08-20TT Huế: 00,35,
Phú Yên: 93,47
Ăn lô 00 TT Huế,
Ăn lô 93 Phú Yên
228
16-08-20Kon Tum: 08,67,
Khánh Hòa: 06,27
Ăn lô 08 Kon Tum,
Ăn lô 27,06 Khánh Hòa
244
15-08-20Đà Nẵng: 14,13,
Quảng Ngãi: 17,31,
Đắc Nông: 59,28
Trượt279
14-08-20Gia Lai: 99,13,
Ninh Thuận: 27,45
Ăn lô 27 Ninh Thuận171
13-08-20Bình Định: 99,52,
Quảng Trị: 09,37,
Quảng Bình: 76,14
Ăn lô 09,37 Quảng Trị333
12-08-20Đà Nẵng: 80,03,
Khánh Hòa: 95,38
Ăn lô 03 Đà Nẵng,
Ăn lô 95 Khánh Hòa
259
11-08-20Đắc Lắc: 91,29,
Quảng Nam: 43,05
Ăn lô 91 Đắc Lắc,
Ăn lô 43 Quảng Nam
227
10-08-20TT Huế: 78,11,
Phú Yên: 45,41
Ăn lô 11,78 TT Huế,
Ăn lô 41,45 Phú Yên
318
09-08-20Kon Tum: 86,37,
Khánh Hòa: 47,83
Ăn lô 83 Khánh Hòa242
08-08-20Đà Nẵng: 17,71,
Quảng Ngãi: 17,18,
Đắc Nông: 99,14
Ăn lô 17 Quảng Ngãi,
Ăn lô 14 Đắc Nông
317
07-08-20Gia Lai: 93,76,
Ninh Thuận: 65,28
Ăn lô 76,93 Gia Lai281
06-08-20Bình Định: 19,04,
Quảng Trị: 06,34,
Quảng Bình: 68,51
Ăn lô 19 Bình Định,
Ăn lô 06 Quảng Trị,
Ăn lô 68,51 Quảng Bình
185
05-08-20Đà Nẵng: 12,82,
Khánh Hòa: 80,79
Ăn lô 82,12 Đà Nẵng,
Ăn lô 80,79 Khánh Hòa
339
04-08-20Đắc Lắc: 13,06,
Quảng Nam: 02,20
Trượt324
03-08-20TT Huế: 63,12,
Phú Yên: 17,03
Ăn lô 17,03 Phú Yên233
02-08-20Kon Tum: 34,49,
Khánh Hòa: 95,15
Ăn lô 34 Kon Tum,
Ăn lô 95 Khánh Hòa
219
01-08-20Đà Nẵng: 66,40,
Quảng Ngãi: 86,98,
Đắc Nông: 97,45
Trượt244
31-07-20Gia Lai: 78,30,
Ninh Thuận: 99,76
Ăn lô 30 Gia Lai,
Ăn lô 99,76 Ninh Thuận
319
30-07-20Bình Định: 97,64,
Quảng Trị: 07,92,
Quảng Bình: 97,52
Ăn lô 07 Quảng Trị,
Ăn lô 97 Quảng Bình
240
29-07-20Đà Nẵng: 01,28,
Khánh Hòa: 64,90
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 64 Khánh Hòa
358
28-07-20Đắc Lắc: 01,78,
Quảng Nam: 20,45
Ăn lô 01 Đắc Lắc338
27-07-20TT Huế: 92,10,
Phú Yên: 34,05
Ăn lô 92,10 TT Huế,
Ăn lô 05,34 Phú Yên
282
26-07-20Kon Tum: 10,65,
Khánh Hòa: 63,55
Ăn lô 10 Kon Tum275
25-07-20Đà Nẵng: 61,59,
Quảng Ngãi: 16,96,
Đắc Nông: 81,03
Ăn lô 61,59 Đà Nẵng,
Ăn lô 16 Quảng Ngãi,
Ăn lô 03,81 Đắc Nông
258
24-07-20Gia Lai: 42,89,
Ninh Thuận: 13,95
Ăn lô 42,89 Gia Lai,
Ăn lô 13 Ninh Thuận
226
23-07-20Bình Định: 27,95,
Quảng Trị: 91,01,
Quảng Bình: 95,13
Ăn lô 27 Bình Định,
Ăn lô 01,91 Quảng Trị,
Ăn lô 95 Quảng Bình
246
22-07-20Đà Nẵng: 80,58,
Khánh Hòa: 74,62
Ăn lô 58,80 Đà Nẵng251
21-07-20Đắc Lắc: 47,41,
Quảng Nam: 29,27
Ăn lô 47,41 Đắc Lắc,
Ăn lô 27,29 Quảng Nam
141
20-07-20TT Huế: 93,01,
Phú Yên: 04,90
Ăn lô 01 TT Huế,
Ăn lô 04 Phú Yên
261
19-07-20Kon Tum: 88,99,
Khánh Hòa: 67,73
Trượt124
18-07-20Đà Nẵng: 64,20,
Quảng Ngãi: 28,37,
Đắc Nông: 11,69
Ăn lô 64,20 Đà Nẵng,
Ăn lô 37,28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 69 Đắc Nông
223
17-07-20Gia Lai: 22,01,
Ninh Thuận: 93,02
Ăn lô 22 Gia Lai282
16-07-20Bình Định: 78,41,
Quảng Trị: 31,09,
Quảng Bình: 47,95
Ăn lô 78 Bình Định,
Ăn lô 09 Quảng Trị
245
15-07-20Đà Nẵng: 70,36,
Khánh Hòa: 34,08
Ăn lô 08,34 Khánh Hòa184
14-07-20Đắc Lắc: 17,36,
Quảng Nam: 03,63
Ăn lô 17,36 Đắc Lắc253
13-07-20TT Huế: 50,92,
Phú Yên: 88,87
Ăn lô 87 Phú Yên172
12-07-20Kon Tum: 90,52,
Khánh Hòa: 45,08
Ăn lô 52 Kon Tum,
Ăn lô 45,08 Khánh Hòa
141
11-07-20Đà Nẵng: 76,55,
Quảng Ngãi: 83,89,
Đắc Nông: 16,82
Ăn lô 76 Đà Nẵng,
Ăn lô 83,89 Quảng Ngãi
199
10-07-20Gia Lai: 40,55,
Ninh Thuận: 96,01
Ăn lô 96 Ninh Thuận291
09-07-20Bình Định: 99,63,
Quảng Trị: 85,80,
Quảng Bình: 72,87
Ăn lô 63 Bình Định,
Ăn lô 85 Quảng Trị,
Ăn lô 87,72 Quảng Bình
177
08-07-20Đà Nẵng: 75,17,
Khánh Hòa: 86,42
Ăn lô 17 Đà Nẵng,
Ăn lô 86,42 Khánh Hòa
298
07-07-20Đắc Lắc: 57,79,
Quảng Nam: 59,01
Trượt258
06-07-20TT Huế: 52,17,
Phú Yên: 56,54
Ăn lô 52 TT Huế317
05-07-20Kon Tum: 25,92,
Khánh Hòa: 73,96
Ăn lô 25 Kon Tum,
Ăn lô 73 Khánh Hòa
189
04-07-20Đà Nẵng: 37,22,
Quảng Ngãi: 35,89,
Đắc Nông: 42,91
Ăn lô 22 Đà Nẵng,
Ăn lô 91 Đắc Nông
244
03-07-20Gia Lai: 52,88,
Ninh Thuận: 79,17
Ăn lô 88,52 Gia Lai,
Ăn lô 79,17 Ninh Thuận
364
02-07-20Bình Định: 57,37,
Quảng Trị: 67,90,
Quảng Bình: 23,56
Ăn lô 37 Bình Định,
Ăn lô 90,67 Quảng Trị,
Ăn lô 56 Quảng Bình
310
01-07-20Đà Nẵng: 79,35,
Khánh Hòa: 77,86
Ăn lô 79 Đà Nẵng246
30-06-20Đắc Lắc: 79,78,
Quảng Nam: 44,63
Ăn lô 79,78 Đắc Lắc175